Viktig informasjon til abonnenter!

VIKTIG INFO! Til alle abonnenter tilhørende Moelva Vannverk SA. Det er lite tilsig av vann til vannmagasinet vårt pga. lite nedbør over lengre tid, og ber alle abonnenter å spare på vannet. Det må ikke tappes vann unødig eks. frost-tapping osv. Svein Erik EndresenLeder Moeva Vannverk SA

Leder for Moelva vannverk i Grofjord.