Advarsel! Alle abonnenter på spare på vannet.

Fredag 29.01.2021 ble det gitt informasjon om lite tilsig i magasinet vårt. Dette så ikke ut til å hjelpe. Vedlagt er diagram over forbruk før og etter informasjon om lite tilsig av vann i magasinet vårt i Grov. Det er så lite tilsig at det er knapt til dagens forbruk. Vi har enda 3 mnd igjen av en kald vinter.

%Vannverket Advarsel! Alle abonnenter på spare på vannet.

Leder for Moelva vannverk i Grofjord.