Vannlekkasje på vannledning.

15.03.2021. Oppdatering. Kl 12:00 15.03.2021 ble lekkasjen vedrørende vannledningen som går til hytttefeltet ved Årsanvika reparert. Alle hytter unntatt en, har nå vann. Lekkasjen har oppstått ifm. stikkledning til hovedledning, fra hytta som nå ikke har vann. Dykkerfirma med ROV og video har registrert mye tauverk som har festet seg til hovedvannledningen i nærheten av denne lekkasjen, samt noe jernskrap rundt omkring disse tauene som også går opp mot overflaten.

%Vannverket Vannlekkasje på vannledning.

09.03.2021. Oppdatering. Det er 08.03.2021 bestilt dykkerfirma (SJ dykk Harstad) for reperasjon av vannledning lekkasje. Denne vil bli utført uke 10/11.

24.02.2021. Det er oppdaget lekkasje på vannledningen som går til hyttefeltet ved Årsanvika kl 23:30 Ledningsnettet er stengt til hyttefeltet inntil isen på sjøen er borte slik at det kan søkes etter lekkasjen med båt.

Leder for Moelva vannverk i Grofjord.