Priser

Priser 2016
PåkoblingsavgiftKr. 7.000,- inkl. MVA + stoppekran + arbeid(krav at abonnent monterer stoppekran ved påkobling)
VannavgiftÅrlig Kr. 4.125,- inkl. MVA (2 terminer)
Vannavgift bedrift