Kommunen og Onos

Juni 2020 har Tjeldsund kommune med firma Onos koblet det nye vannledningsnettet i det nye byggefeltet i Grov – til Moelva Vannverk sitt ledningsnett.

Leder for Moelva vannverk i Grofjord.