Stenging av vann på privat nett 10.03.2021 .

Vannet blir stengt på privat nett (ikke kommunenett) mellom kl 11:00 og 13:00 i dag for reperasjon av ledningsnettet. Tapp opp vann på forhånd og ikke tapp vann i denne perioden.

Leder for Moelva vannverk i Grofjord.